Pozemní a vodohospodářské stavby

 

  • „Vinohrad u Rokytky“ - Podvinný mlýn Praha Vysočany
  • Oprava věží kláštera Praha Strahov
  • Konstrukce střechy a střešního pláště nemocnice Nové Město na Moravě pavilon chirurgie
  • Bytový dům RÁLEMI Milovice
  • RD Pavlínov - stavební systém MaxFix 2013
  • RD Knínice - stavební systém MaxFix 2013
  • Rekonstrukce&přístavba RD Třebíč Horka domky - stavební systém ClimaBlock 2013/2014
  • Přístavba garáže Praha Jevany - stavební systém ClimaBlock 2013
  • Rekonstrukce nebytových prostor - Brno Cejl 2014

Generální oprava kanalizace ulice Brněnská v Náměšti nad Oslavou 2015

Výměna  stávajícího kanalizačního potrubí  podél brněnské ulice od Náměstí Míru  až po řeku Oslavu , včetně křížení s ulicí Lipovou , odkalovacích  nádrží a odlehčovacích komor.

 

Celková přestavba renesační kočárovny zámku Návarov 2015

Dokončení demolice ruiny původní kočárovny, založení  a provedení hrubé stavby  nového objektu , který bude dokončen v duchu renesanční podoby přilehlého zámku Návarov na Liberecku.

 

Propustek vody pod silnicí Puklice 2016

Generální oprava a rekonstrukce protipovodňového propustku vody pod silnicí v Puklicích.  Původní havarijní a nefunkční řešení bylo kompletně odstraněno a vybudován  nový propustek s betonovým podložím , rámovými propustmi , vyvedením do odvodńovacího koryta ,  oprava povrchu vozovky a napojení na  stávající  silnici  včetně bezpečnostních prvků podle ČSN

 

Cyklostezka Na Skalce Jihlava 2016

Z původní polní cesty byla vybudována moderní cyklostezka s živičným povrchem včetně osazení obrubníků  a odvodnění na okraji krajského města  v délce více než 350m za přispění financí SFDI.

 

Sanace svahu silničního tělesa Kamenice 2016

Největší akce  r.2016  spočívala v celkové rekonstrukci spojovací komunikace v obci Kamenice v délce 370 m. Součástí zakázky bylo vybudování opěrné zdi na pilotech k zabránění sesuvu podloží , kamenné opevnění svahu, drenáž, nové odvodnění kamennými žlaby, vtokové šachty, kamenné spádiště do potoka, propustek pod silnicí, odtokové žlaby, 2x vývařiště, svodidla a napojení na komunikace s živičným povrchem.

 

Rekonstrukce cesty s napojením na veřejné komunikace Poděšín 2016

Zkvalitnění  1,6 km dlouhé polní cesty v Poděšíně  u Polné nad Jihlavou včetně  odvodnění betonovým korytem a  finalizace živičným povrchem , která umožní  pohodlný přístup ke stavebním pozemkům.

 

Rekonstrukce cesty s napojením na veřejné komunikace Pucov 2016

Zkvalitnění původní zanedbané polní cesty , které nyní  zajistí přístup ke stavebním pozemkům nebo zjednoduší současným obyvatelům objezd  obce. Vybudovalo se nové napojení na stávající komunikace , zpevnění cesty , odvodnění , drenáž , svod vody z přilehlých nemovitostí a položení kvalitního živičného povrchu.

 

Rekonsrukce odvodňovacích žlabů parkoviště GEFCO Kolín 2016

Uložení štěrbových odvodňovacích žlabů  v délce 250m  s napojením do přírodního odtoku  na parkovišti výrobního závodu automobilky v Kolíně. Práce zahrnovaly odbourání původního povrchu , odbagrování zeminy a odbornou přípravu k uložení a následné zakrytí s napojením na původní živičný povrch.

 

Uložení kabelových chrániček Budišov 2016

Pod stávající komunikací  bylo provedeno odborné vysokonosné uložení  kabelového vedení , včetně odpovídajícího  uvedení do původního stavu s živičným povrchem.

 

Klášterní Dvůr Rajhrad

Je úžasný bytový komplex v Rajhradě, v těsném sousedství moravské metropole Brna, který je jí na dosah více, než projekty přímo v okrajových částech města, přičemž skýtá mnohé nadstandardy a nesrovnatelný klid, při nízkých měsíčních nákladech.

 

 

Chcete se dovědět více? Napište nám