Zlepšení tepelně technických vlastností budovy na parcele p. č. st. 2562/3

Dne 14.1.2021 byla zahájena stavba "Zlepšení tepelně technických vlastností budovy na parcele p. č. st. 2562/3". V rámci stavby bude provedeno zateplení obvodových konstrukcí, výměna otvorových výplní, rekonstrukce osvětlení a vytápění. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v
rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Chcete se dovědět více? Napište nám